Program Za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN


SNADNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ PRO OBYVATELE JIČÍNA

Zlepšit parkovací možnosti a zvětšit prostor pro pěší.

Všimli jste si, že aut ve městě přibývá? Máte problémy zaparkovat a když dáte přednost pěší chůzi kličkujete mezi auty?

Pomůžeme prosadit a urychlit výstavbu parkovacích domů, např. na sídlišti Na jihu. Odlehčíme tak městu, které začíná být v obležení aut.

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úprava zeleně

Je třeba zvýšit atraktivitu zelených ploch ve městě, například podél hradeb, u škol, lesopark Čeřovky, Lidické náměstí.

EFEKTIVNĚJŠÍ SPRÁVA MAJETKU MĚSTA

Smysluplně využít a obnovit Jezuitskou kolej

Pokusy o obnovu Jezuitské koleje jako kulturního a vzdělávacího centra selhaly. Vždy se jednalo o výraznou investici, která by město zatížila na mnoho desetiletí dopředu, a ještě by muselo město dotovat provoz. I se získanými dotacemi se projekt jevil riskantně.

Chceme obnovit diskusi ohledně rekonstrukce Jezuitské koleje tak, aby byl zachován historický ráz, ale projekt byl i komerčně úspěšný. Rádi bychom vypsali soutěž na využití Jezuitské koleje včetně zhodnocení ekonomických dopadů.

Dokončení revitalizace kasáren

Je důležité dokončit revitalizaci bývalých kasáren v Lipách. V minulosti se nám podařilo získat dotaci na odstranění části kasárenských budov, a v následujícím volebním období by měly být vybudovány inženýrské sítě tak, aby město mohlo začít nabízet nové stavební parcely, které v Jičíně dlouhodobě chybí. Předejďeme tomu, aby zájemci o individuální výstavbu opouštěli Jičín a museli se stěhovat do jiných lokalit. V prostoru mají dále vyrůst menší bytové domy, které alespoň z části uspokojí vysokou poptávku po bytech v Jičíně.

Opravit komunikace

V následujícím volebním období bychom měli pokračovat v rekonstrukci dalších ulic v Jičíně. Myslíme si, že právě opravy komunikací byly v posledním období zanedbávány na úkor větších investičních akcí. Je ostudou, že ještě v roce 2018 má řada ulic v Jičíně vedenou elektrickou energii na dřevěných sloupech, jako před 100 lety. S rekonstrukcí ulic musí být spojena právě i oprava inženýrských sítí, které by měly být vedeny pod jednotlivými komunikacemi. Odstrašujícím příkladem je dle našeho názoru například situace na Lidickém náměstí v Jičíně, ze kterého se stává spíše nevzhledné parkoviště. Přitom má tato lokalita potenciál pro nádhernou odpočinkovou zónu vhodně doplněnou parkovacími místy.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

Alternativní vzdělávací programy na ZŠ a SŠ

Naší pozornosti by neměly uniknout ani nové trendy ve vzdělávání, kterým bychom rádi umožnili prosadit se i v Jičíně. Chceme, aby vznikaly třídy, které místo kladení důrazu na osvojování si velkého množství poznatků zpaměti upřednostní snahu o celkovou kultivaci osobnosti a celistvý rozvoj studentů. Považujeme za důležité mít kromě tradičního systému vzdělávání i vzdělávací programy, které rozvíjejí tyto kompetence: umět se učit, zpracovávat informace, plánovat, organizovat, kvalitně komunikovat, spolupracovat, konstruktivně řešit problémy, utvářet si správné postoje, hodnoty a uvědomění si vlastních osobních kvalit každého ze studentů. V Jičíně je absence nabídky alternativních vzdělávacích programů (typu montessori, waldorf atp.) v zařízeních předškolního, základního i středního vzdělávání.

Vítáme, když školy vytvářejí další možnosti volnočasových aktivit, do jejich vedení je možné zapojit naše seniory a podpořit mezigenerační výměnu znalostí a zkušeností.

Chceme zlepšit financování soukromého základního školství v Jičíně.

Aktivní stárnutí a individuální péče o seniory

Stárnutí populace je celorepublikový problém a město Jičín v tomto směru není výjimkou. Proto se současným trendem stává koncept tzv. aktivního stárnutí, který chceme v našem městě podporovat. Cílem je změna postoje společnosti ke starým lidem, hledání možností většího zapojení starších lidí do společenského života, lepšího využívání jejich potenciálu, aby se podařilo vytvořit mezigeneračně soudržnou společnost.

Víme, že se stárnutím našich obyvatel se bude také zvyšovat podíl seniorů postižených Alzheimerovou nemocí. Podpora činnosti pracovníků v terénu, kteří poskytují péči nemocnému člověku, ale i pomáhají svými osvětovými programy, je pro nás důležitou úlohou, kterou by město mělo plnit. Chceme, aby vzniklo centrum pro pečující rodiny seniorů, lidí s demencí. Místo, kde by se jim dostalo všestranné opory v rozhodnutí pečovat doma, v době péče a po skončení.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Rekonstrukce Masarykova divadla a dalších historických objektů

Podpoříme realizaci rekonstrukce Masarykova divadla na pěší zóně, Valdštejnského zámku, Valdštejnské loggie a čestného dvora včetně plánovaných kulturních akcí. Budeme napomáhat neziskovým organizacím ve městě, protože jen s pestrou nabídkou činností spolků může být Jičín tím správným místem pro pohodový život.

Je důležité vytvářet dobré podmínky pro fungování nejen nových organizací v oblasti cestovního a kulturního ruchu, ale i organizace, které prokázaly, že jsou velmi přínosné, např. K-klub, Hvězdárna.

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ

Začínající podnikatelé potřebují inspirativní zázemí, prostor, kde se setkávají s druhými, propojují se a vzájemně si pomáhají. Prostor by byl pro všechny, kteří ke své práci v zásadě potřebují rychlé připojení k internetu a počítač. Tento prostor je nazýván jako HUB, a podstatou záměru je vytvořit prostředí které spojuje, nebo ještě lépe řečeno propojuje směry, myšlenky, lidi a jejich projekty.

SPORT

Podporovat nejen organizovaný sport

Sport považujeme za důležitou činnost, která potřebuje podporu a pozornost. Uvědomili jsme si díky vám - voličům v anketě, že si podporu a pozornost zaslouží i sportovní aktivity, které nejsou organizované kluby. Zasadíme se o to, aby ve městě Jičíně bylo více prostoru pro sporty jako je mladými vyhledávaný parkour (techniky k překonávání různorodých překážek pomocí vlastního těla), in-line dráhy, skateboarding, lanové centrum.

Cvičit jen tak pro radost chtějí však všechny věkové skupiny. Chceme proto využít některá prostranství pro venkovní fitness, které si získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi po celém světě. Chceme, aby snadné a zábavné cvičení bylo na dosah všem. Vítáme projekt odpočinkové zóny Cidlina

Provozovatel webových stránek

Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.,
Jiráskova 135, 506 01 Jičín,
775 137 779,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás i na sociálních sítích


© 2018 Za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN