Naši kandidáti

Za prosperující Jičín

Ing. Štěpánka Frýbová Uličná Ph.D.

Ing. Štěpánka Frýbová Uličná Ph.D.

Pořadí na kandidátní listině - 1.
Povolání: vysokoškolský pedagog
Navrhující strana: TOP09

Ing. Štěpánka F. Uličná, Ph.D. vystudovala Ekonomickou fakultu na VŠB – TU v Ostravě a své první manažerské zkušenosti získala ve společnosti Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. V současné době působí na Masarykově ústavu při ČVUT v Praze a zabývá se oblastí automatizace a optimalizace výrobních a administrativních procesů.

Více informací o kandidátovi

Ing. Štěpánka Frýbová Uličná Ph.D.

Ing. Štěpánka F. Uličná, Ph.D. vystudovala Ekonomickou fakultu na VŠB – TU v Ostravě a své první manažerské zkušenosti získala ve společnosti Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. V současné době působí na Masarykově ústavu při ČVUT v Praze a zabývá se oblastí automatizace a optimalizace výrobních a administrativních procesů.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín má pro mne mimořádný význam, navazuji zde na rodinnou historii a podnikání, které sahá do období první republiky. Jičín je pro mne místem odpočinku, kultury, historie a inspirativních osobností.

K jaké změně byste chtěla přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Ráda bych podpořila vznik nového sdíleného pracovního prostoru (co-workingového centra) pro absolventy škol a nezávislé profesionály. V případě zvolení bych chtěla pomoci k efektivnějšímu využití volných ploch pro volnočasové využití našich občanů a návštěvníků města a ráda bych se zasadila o vybudování venkovních fitness prostor vhodných i pro seniory. V neposlední řadě se chci zabývat využitím ploch průmyslové zóny pro budování výrob, které přinesou vyšší životní standard svým pracovníkům, protože v nich budou využity nejnovější technologie automatizace a robotizace. Naše město potřebuje udržet šikovné a vzdělané lidi.

PhDr. Josef Novotný

PhDr. Josef Novotný

Pořadí na kandidátní listině - 2.
Povolání: pedagog
Navrhující strana: TOP09

PhDr. Josef Novotný - po absolvování Filozofické fakulty Karlovy univerzity nastoupil jako středoškolský profesor na Masarykovu akademii v Jičíně (tehdy střední ekonomickou školu) a působil tam s výjimkou akademického roku 1994-1995, kdy vyučoval v USA, až do svého odchodu do důchodu. Učí však stále, nyní na SPŠ v Jičíně.

Více informací o kandidátovi

PhDr. Josef Novotný

PhDr. Josef Novotný - po absolvování Filozofické fakulty Karlovy univerzity nastoupil jako středoškolský profesor na Masarykovu akademii v Jičíně (tehdy střední ekonomickou školu) a působil tam s výjimkou akademického roku 1994-1995, kdy vyučoval v USA, až do svého odchodu do důchodu. Učí však stále, nyní na SPŠ v Jičíně.

Co se vám líbí na Jičíně?
Nikdy jsem si nedovedl představit a nedovedu si to představit stále, že by můj domov byl jinde než v Jičíně. Narodil jsem se tady a od dětství si mě Jičín omotával svým kouzlem, svým neokázalým půvabem a pro mě obtížně definovatelnou atmosférou. Omotával si mě, omotal si mě, nikam mě nepustil a nepustí. Asi nedokážu na tuhle otázku odpovědět jinak, než že na Jičíně se mě prostě líbí Jičín.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Dlouhá léta mě zajímá kulturní sféra a dlouho se v této oblasti pohybuji, proto si všimnu několika bodů hlavně v tomto tématu. Nedomnívám se, že by tady bylo nutné něco v Jičíně zásadně měnit, myslím, že Jičín jde správným směrem. Určitě bych podpořil snahu o to, aby investice směřovaly nadále, ale v pokud možno zvětšeném objemu do rekonstrukcí některých pro Jičín zásadních památek a budov, např. Masarykova divadla, Valdštejnské lodžie, zámku a některých dalších. Je také potřeba znovu zahájit diskuzi o rekonstrukci a využití jezuitské koleje, která představuje velký potenciál jak pro kulturu, tak pro cestovní ruch.

Velkým kladem Jičína je neobvyklé množství nejrůznějších spolků a zájmových uskupení. V každém případě by mělo město jejich činnost co nejvíc podporovat.

Domnívám se, že určitým problém je v Jičíně absence nějakého klubového zařízení pro mladé lidi, které by je přitáhlo zajímavým a promyšleným programem, aby nemuseli za některými pořady, např. koncerty vyjíždět do okolních měst.

A co by se mělo změnit? Po čtyřech letech v zastupitelstvu města jsem si jist, že by Jičínu určitě prospělo změnit mnohdy zbytečně konfrontační a vypjatou atmosféru při jeho zasedáních.

Wilda Jiří

Jiří Wilda

Pořadí na kandidátní listině - 3.
Povolání: živnostník
Navrhující strana: TOP09

Jiří Wilda je dlouholetým provozovatelem Valdické brány a Rumcajsovy ševcovny. S manželkou a přáteli ze spolku Závěsné divadlo pořádá na bráně divadelní představení, výstavy a jiné kulturní akce.

Více informací o kandidátovi

Jiří Wilda

Jiří Wilda je dlouholetým provozovatelem Valdické brány a Rumcajsovy ševcovny. S manželkou a přáteli ze spolku Závěsné divadlo pořádá na bráně divadelní představení, výstavy a jiné kulturní akce.

Co se vám líbí na Jičíně?
Líbí se mi, že ve městě a okolí pracuje velké množství spolků a neziskových organizací, které město výrazně ovlivňují a obohacují. Na město této velikosti je jich nezvykle mnoho a pracují velmi kvalitně.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Rád bych podpořil umělce (hudebníky, divadelníky, malíře, atd.), kteří nemají ve městě svůj prostor na zkoušení a svou práci. Mou podporu má rozhodně jakákoliv smysluplná aktivita nebo záměr. A je mi v zásadě dost jedno, kdo s ním přijde. Mimořádnou pozornost a podporu si zaslouží práce spolku Balbineum a jejich snaha o postupnou rekonstrukci Jezuitské koleje.

Mgr. Petra Erbanová

Mgr. Petra Erbanová

Pořadí na kandidátní listině - 4.
Povolání: lékárnice
Navrhující strana: STAN

Mgr. Petra Erbanová vystudovala farmaceutickou fakultu na Univerzitě Karlově v Hradci Králové obor farmacii. Nyní pracuje jako vedoucí lékárník v lékárně Alphega U polikliniky.

Více informací o kandidátovi

Mgr. Petra Erbanová

Mgr. Petra Erbanová vystudovala farmaceutickou fakultu na Univerzitě Karlově v Hradci Králové obor farmacii. Nyní pracuje jako vedoucí lékárník v lékárně Alphega U polikliniky.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je pro mne zázemím, je zde cítit historie na každém kroku, ale přitom se ozývá již moderní tep města. Mám na Jičíně ráda lidi, zapojuji se do různých osvětových aktivit a podporuji duchovní obrodu.

K jaké změně byste chtěla přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Ráda bych se zasadila o osvětu v oblasti zdraví. Zdraví není vždy jen o lécích, ale je to o životním stylu, pohybu, stravě a našem pozitivním postoji. A o tom, jak trávíme volný čas.

JUDr. Daniel Novotný Ph.D.

JUDr. Daniel Novotný Ph.D.

Pořadí na kandidátní listině - 5.
Povolání: advokát
Navrhující strana: TOP09

JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. vystudoval obor právo na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, postgraduální studium absolvoval na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Od roku 2004 je advokátem.

Více informací o kandidátovi

JUDr. Daniel Novotný Ph.D.

JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. vystudoval obor právo na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, postgraduální studium absolvoval na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Od roku 2004 je advokátem.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je domovem pro mne, mojí rodinu a přátele. Líbí se mi jeho malebnost, bohatá historie i moderní současnost.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Z existujících projektů bych rád podpořil dokončení revitalizace území bývalých kasáren, rekonstrukci Masarykova divadla a dokončení souvislé cyklostezky Jičín-Železnice způsobem citlivým k okolní krajině. Zároveň mám za to, že by měla být znovu otevřena debata o osudu Jezuitské koleje a možnostech jejího využití pro účely spolkové, podnikatelské nebo kulturní činnosti.

Jarmila Čtvrtníková

Jarmila Čtvrtníková

Pořadí na kandidátní listině - 6.
Povolání:průvodce lidí s Alzheimerovou nemocí
Navrhující strana: TOP09

Jarmila Čtvrtníková je středoškolačka. Původní profesi, kterou byla práce s dětmi, opustila poté, co se rozhodla poskytnout domov své babičce. Z předpokládaných měsíců péče se staly roky, z paní Jarmily profesionál. „Nešlo mi o prodlužování života, ale o jeho kvalitu“, říká paní Jarmila. „Babička věděla, že je i v 99ti letech, se všemi neduhy, důležitým členem rodiny. Že k nám patří. Až po její smrti jsem zjistila, že mnohé z toho, co jsem dělala pro udržení její fyzické i duševní kondice, to, čím jsem bojovala s projevy stáří, jsou standardní nefarmakologické postupy. Bylo přirozené na to navázat. Doplnit si vzdělání, především v České Alzheimerovské společnosti. Začít se věnovat starým lidem, pečujícím rodinám, profesionálně.“ Paní Jarmilu můžete v Jičíně potkat. S batůžkem, protože potřebuje mít volné ruce. Usměvavou a zaujatou člověkem, kterého právě „doprovází ".

Více informací o kandidátovi

Jarmila Čtvrtníková

Jarmila Čtvrtníková je středoškolačka. Původní profesi, kterou byla práce s dětmi, opustila poté, co se rozhodla poskytnout domov své babičce. Z předpokládaných měsíců péče se staly roky, z paní Jarmily profesionál. „Nešlo mi o prodlužování života, ale o jeho kvalitu“, říká paní Jarmila. „Babička věděla, že je i v 99ti letech, se všemi neduhy, důležitým členem rodiny. Že k nám patří. Až po její smrti jsem zjistila, že mnohé z toho, co jsem dělala pro udržení její fyzické i duševní kondice, to, čím jsem bojovala s projevy stáří, jsou standardní nefarmakologické postupy. Bylo přirozené na to navázat. Doplnit si vzdělání, především v České Alzheimerovské společnosti. Začít se věnovat starým lidem, pečujícím rodinám, profesionálně.“ Paní Jarmilu můžete v Jičíně potkat. S batůžkem, protože potřebuje mít volné ruce. Usměvavou a zaujatou člověkem, kterého právě „doprovází ".

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je místo, kde zanechali stopu mí předci, kterých si vážím. Město se svým okolím, historií, tím, co všechno se tu nabízí, s lidmi které jsem tu potkala, je pro mě komfortní, dobré místo k životu. Nepovažuji to za samozřejmost.

K jaké změně byste chtěla přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Zlepšit informovanost v oblasti, v níž pracuji. Ukázat lidem, s čím se někteří spoluobčané potýkají za zdmi svých domovů. Ukázat ten tichý soukromý boj o důstojné stáří, soběstačnost i radost z drobných vítězství. Odstranit strach starat se doma. Přála bych si, aby v Jičíně vzniklo Centrum pro pečující rodiny seniorů, lidí s demencí. Místo, kde by se jim dostalo všestranné opory v rozhodnutí pečovat doma, v době péče a po skončení.

Mgr. Olga Provazníková

Mgr. Olga Provazníková

Pořadí na kandidátní listině - 7.
Povolání: asistentka advokátní kanceláře
Navrhující strana: TOP09

Mgr. Olga Provazníková vystudovala Masarykovu obchodní akademii v Jičíně, poté pracovala půl roku v Anglii. V roce 2008 promovala na Fakultě pedagogické Katedry historie a filosofie Technické univerzity v Liberci. Tři roky pracovala jako pedagog prvního stupně. V současné době vypomáhá s administrativou v advokátní kanceláři v Jičíně.

Více informací o kandidátovi

Mgr. Olga Provazníková

Mgr. Olga Provazníková vystudovala Masarykovu obchodní akademii v Jičíně, poté pracovala půl roku v Anglii. V roce 2008 promovala na Fakultě pedagogické Katedry historie a filosofie Technické univerzity v Liberci. Tři roky pracovala jako pedagog prvního stupně. V současné době vypomáhá s administrativou v advokátní kanceláři v Jičíně.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je pro mě místem s krásným centrem s příjemnou dostupností přírody. Cítím se zde bezpečně.

K jaké změně byste chtěla přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Ráda bych podpořila aktivity maminek s dětmi v batolecím a předškolním věku. Konktrétně v zimních měsících potřebují maminky prostory pro pohyb svých ratolestí. S tím souvisí pravidelná pomoc s péčí. Ráda bych poskytla ženám možnost několikrát v týdnu odejít do práce jako duševní očistu během poměrně monotónní rodičovské dovolené.

Jan Erban

Jan Erban

Pořadí na kandidátní listině - 8.
Povolání: poskytovatel internetu
Navrhující strana: STAN

Jan Erban – vystudoval Integrovanou střední školu se zaměřením na IT v Nové Pace a své první pracovní zkušenosti nasbíral jako správce sítě v rádiích Frekvence 1 a Evropa 2 v Praze. Nyní podniká v oboru poskytování internetových služeb a vede společnost Moderní komunikace a.s.

Více informací o kandidátovi

Jan Erban

Jan Erban – vystudoval Integrovanou střední školu se zaměřením na IT v Nové Pace a své první pracovní zkušenosti nasbíral jako správce sítě v rádiích Frekvence 1 a Evropa 2 v Praze. Nyní podniká v oboru poskytování internetových služeb a vede společnost Moderní komunikace a.s.

Co se vám líbí na Jičíně?
Na Jičínu se mi líbí, jeho vynikající pozice na hranici Českého ráje, kultura a cestovní ruch, cítím, že to tu žije. Jelikož se díky své práci často setkávám se spoluobčany Jičína, mohu říci, že lidé jsou zde velmi pozitivní a dobře naladění. Vždy, když se vracím z cest, tak si uvědomím, že Jičín je můj domov a nikdy bych ho za jiné místo nevyměnil.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Jičín je v některých oblastech na vysoké úrovni, mám namysli např. kulturu. Poslední dobou mě ale trápí dopravní situace a parkování. Například parkování na Husově ulici před 2. ZŠ je katastrofální. Problematické parkování je mnoha menších uličkách, kde se nezřídka stává, že neukázněný řidič zamezí průjezdu ostatním. Určitě bych se zasadil o výstavbu dalších parkovacích míst, případně záchytných parkovišť v kritických lokalitách.

Bc. Igor Kotopulos

Bc. Igor Kotopulos

Pořadí na kandidátní listině - 9.
Povolání: provozovatel kavárny
Navrhující strana: TOP09

Igor Kotopulos je vyučen v oboru dřevomodelář pro slévárnu ve Zlíně, poté absolvoval nadstavbové studium s maturitou Strojní mechanik. Nakonec se rozhodl změnit obor a vystudoval vysokou hotelovou školu v Praze, obor hotelový management. Prošel si mnoha zaměstnáními. Díky svému zájmu – ochotnickému divadlu ve Zlíně, dostal nabídku pracovat v Anglii, kde byl 10 let. Po návratu do Čech pracoval pro renomovanou cateringovou firmu, a tyto zkušenosti využívá při vedení své kavárny v Jičíně.

Více informací o kandidátovi

Bc. Igor Kotopulos

Igor Kotopulos je vyučen v oboru dřevomodelář pro slévárnu ve Zlíně, poté absolvoval nadstavbové studium s maturitou Strojní mechanik. Nakonec se rozhodl změnit obor a vystudoval vysokou hotelovou školu v Praze, obor hotelový management. Prošel si mnoha zaměstnáními. Díky svému zájmu – ochotnickému divadlu ve Zlíně, dostal nabídku pracovat v Anglii, kde byl 10 let. Po návratu do Čech pracoval pro renomovanou cateringovou firmu, a tyto zkušenosti využívá při vedení své kavárny v Jičíně.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je v dobrém smyslu maloměsto, jsou zde komornější vztahy. Je zde dokonalejší síť služeb drobných i velkých podnikatelů, kteří nepotřebují reklamu pro své podnikání. Vše je zajištěno ústní reklamou a doporučením.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Rád bych se zasadil o to, aby byly opraveny chátrající budovy v centru a okolí Jičína. Je škoda, že nejsou využívány ve prospěch obyvatel našeho města. Především mám na mysli jezuitskou kolej a bývalý objekt kasáren. Je škoda, že rekonstrukce Valdštejnovy loggie stále není dokončena.

Ing. arch. Petr Uličný

Ing. arch. Petr Uličný

Pořadí na kandidátní listině - 10.
Povolání: historik architektury
Navrhující strana: TOP09

Petr Uličný vystudoval Fakultu architektury při ČVUT v Praze. V současné době pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Bydlí současně v českém Jičíně a holandském Utrechtu. Zabývá se stavebními dějinami Prahy a Jičína, zejména architekturou Albrechta z Valdštejna.

Více informací o kandidátovi

Ing. arch. Petr Uličný

Petr Uličný vystudoval Fakultu architektury při ČVUT v Praze. V současné době pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Bydlí současně v českém Jičíně a holandském Utrechtu. Zabývá se stavebními dějinami Prahy a Jičína, zejména architekturou Albrechta z Valdštejna.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín má ojedinělou atmosféru, ve které se pojí a zároveň střetává kouzelné prostředí maloměsta s velkolepými koncepty, přišlými z velkých měst.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Podpořit proces rekonstrukcí památek spojených s Albrechtem z Valdštejna. Vytvořit z Jičína znovu město vévody z Frýdlantu, ve kterém jeho myšlenky a stavby hrají klíčovou roli.

Jan Košíček

Jan Košíček

Pořadí na kandidátní listině - 11.
Povolání: grafik
Navrhující strana: TOP09

Rodilý Jičíňák, absolvent Masarykovy obchodní akademie, majitel reklamní agentury, grafik a otec tří dětí, mezi jehož záliby patří rekreační sport, hudba a turistika.

Více informací o kandidátovi

Jan Košíček

Rodilý Jičíňák, absolvent Masarykovy obchodní akademie, majitel reklamní agentury, grafik a otec tří dětí, mezi jehož záliby patří rekreační sport, hudba a turistika.

Co se vám líbí na Jičíně?
Mám rád Jičín takový, jaký je... Od všeho kousek si tu najde každý.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Aktivně se podílím na projektu Prodloužených víkendů v Jičíně, které se již staly tradicí a mají za cíl do našeho města přilákat návštěvníky nejen z České repubiky. Velice rád bych se zasadil o efektivnější podporu cestovního ruchu a větší využití potenciálu historického a pohádkového Jičína. Můj velký dík patří všem, kteří se podílejí na trénování dětských a mládežnických oddílů napříč všemi sporty. Stál bych za tím, abychom činnost těchto nadšenců více ocenili a oddílům poskytli prostor na jejich ohodnocení.

Jaroslav Linek

Jaroslav Linek

Pořadí na kandidátní listině - 12.
Povolání: podnikatel
Navrhující strana: STAN

Jaroslav Linek se narodil v Jičíně, kde také dokončil středoškolské vzdělání. Ve svém profesním životě podniká v oboru služeb. V minulosti byl členem Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Královehradeckého kraje. V současné době je členem komise cestovního ruchu v Jičíně.

Více informací o kandidátovi

Jaroslav Linek

Jaroslav Linek se narodil v Jičíně, kde také dokončil středoškolské vzdělání. Ve svém profesním životě podniká v oboru služeb. V minulosti byl členem Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Královehradeckého kraje. V současné době je členem komise cestovního ruchu v Jičíně.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je klidné, malé město, kde je ovšem mnoho sportovního i kulturního vyžití. Je to ideální místo pro rodinný život. Rád tu žiji, pracuji a vychovávám své děti.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Jednou z mých priorit je podpora zaměstnanosti mladých lidí. V případě zvolení bych chtěl vytvořit projekt mezi školami a firmami, který by usnadnil nástup absolventů do zaměstnání a zvýšil počet pracovních nabídek pro mladé lidi bez praxe. Dále podporuji myšlenku rozšíření stávajících cyklostezek v Jičíně a jeho okolí.

Ing. Ivana Tomášová

Ing. Ivana Tomášová

Pořadí na kandidátní listině - 13.
Povolání: ekonom
Navrhující strana: TOP09

Ivana Tomášová vystudovala Ekonomicko správní fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a Ekonomicko správní fakultu na ČZU v Praze. Řadu let působila v auditorské a daňové kanceláři v oblasti auditu, majetkových akvizicí a fúzí společností. Od roku 2011 podniká v komerčním prostoru v oblasti ekonomiky a daní.

Více informací o kandidátovi

Ing. Ivana Tomášová

Ivana Tomášová vystudovala Ekonomicko správní fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a Ekonomicko správní fakultu na ČZU v Praze. Řadu let působila v auditorské a daňové kanceláři v oblasti auditu, majetkových akvizicí a fúzí společností. Od roku 2011 podniká v komerčním prostoru v oblasti ekonomiky a daní.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín se mi líbí zejména svou polohou v blízkosti Českého ráje, řadou historických památek a odkazů Albrechta z Valdštejna. Je to bezesporu místo pro kvalitní bydlení s řadou pracovních příležitostí, možností vzdělání od nejmenších až po vysokoškolská studia a dobrou základnou sociálních služeb a služeb pro seniory.

Líbí se mi, že Jičín je místo se silnými sportovními kořeny, ať provozovanými závodně nebo rekreačně. Jsou zde desítky sportovních spolkům, které mohou využívat řadu vybudovaných sportovišť. Je možné zde najít ale i kulturní vyžití, ať už v tradičních institucích (divadlo, kino) nebo historických prostorách Jičína, kde program tvoří samotní občané jako své volnočasové aktivity.

K jaké změně byste chtěla přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Jičín je průmyslové a turistické město, proto by na tyto dvě oblasti měl být vždy brán zřetel. Občané by určitě uvítali dořešení některých letitých témat jako jsou např. jezuitská kolej, autobusové nádraží, vlakové nádraží, kasárna ale aktuálně i problémy s parkováním, výstavbou nových bytů, pozemků pro stavbu rodinných domů a špatného stavu mnoha komunikací.

Štěpán Peroutka

Štěpán Peroutka

Pořadí na kandidátní listině - 14.
Povolání: správce zámku
Navrhující strana: TOP09

Štěpán Peroutka, absolvoval jičínské gymnasium, a poté prošel mnohými zaměstnáními. Pracoval jako archivář ústavu etnografie a folkloristiky AVČR, také jako plavčík, pečoval o lidi se speciálními potřebami ve Spojených státech, zkusil si práci sanitáře na ortopedii ve FN Motol, redaktora Novin Jičínska, stavěl kulisy do filmů na Barandově, byl dělníkem na pile i v pekárně a mnohé další. Sbíral zkušenosti. Nyní se stará jako správce o Valdštejnský palác v Jičíně a Městský úřad.

Více informací o kandidátovi

Štěpán Peroutka

Štěpán Peroutka, absolvoval jičínské gymnasium, a poté prošel mnohými zaměstnáními. Pracoval jako archivář ústavu etnografie a folkloristiky AVČR, také jako plavčík, pečoval o lidi se speciálními potřebami ve Spojených státech, zkusil si práci sanitáře na ortopedii ve FN Motol, redaktora Novin Jičínska, stavěl kulisy do filmů na Barandově, byl dělníkem na pile i v pekárně a mnohé další. Sbíral zkušenosti. Nyní se stará jako správce o Valdštejnský palác v Jičíně a Městský úřad.

Co se vám líbí na Jičíně?
Do Jičína jsem jezdil sportovat už ze základní školy ve Vysokém Veselí, pak zde absolvoval gympl a kdysi jsem řekl, že se do Jičína na starý kolena vrátím. Vrátil jsem se trochu dřív. Prostě se mi tu líbí, všude je to kousek, pár kroků, kilometrů, Albrecht z Valdštejna si taky uměl vybrat

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Líbí si mi současný stav investic do obnov historických objektů - palác, jezuitská kolej, loggie, a rád bych se zasadil ještě o větší přísun potřebných financí do těchto a podobných objektů. Jako chodec, cyklista i automobilista cítím naše často hrubě nebo vůbec záplatované nebo komunikace. A pěší zóny města, to je další kapitola. Jeden musí uskakovat před auty jedoucími nepřiměřenou rychlostí, nebo kličkovat mezi zaparkovanými auty. A to mně také trápí a rád bych viděl zlepšení.

Bc. Karla Matějková DiS.

Bc. Karla Matějková DiS.

Pořadí na kandidátní listině - 15.
Povolání: sociální pracovnice
Navrhující strana: TOP09

Bc. Karla Matějková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. V současné době je na mateřské dovolené. Předtím pracovala na Městském úřadě v Jičíně.

Více informací o kandidátovi

Bc. Karla Matějková DiS.

Bc. Karla Matějková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. V současné době je na mateřské dovolené. Předtím pracovala na Městském úřadě v Jičíně.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je pro mne spojením sportu a kultury, obojí je mi velmi blízké, proto oceňuji možnosti jak sportovního, tak kulturního vyžití. Přestože jsem se v Jičíně nenarodila, mám k Jičínu velmi blízký vztah. Díky mému manželovi jsem v Jičíně získala velkou rodinu.

K jaké změně byste chtěla přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
V Jičíně oceňuji bezpečí, ale především i životaschopnou občanskou společnost. Přispívá mj. k podpoře a zachování historických míst tak, aby z mapy města nezmizela a smysluplně žila dál. K nim bezesporu patří i jezuitská kolej, která by se mohla stát dalším (a do budoucna možná největším) z center kulturně společenského života, kde by se propojovaly generace, řemeslo, umění a historie. Chtěla bych tuto a další pozitivní myšlenky ve prospěch města podpořit, stejně jako možnosti sportovního vyžití pro děti a mládež.

 Jaromír Svoboda

Jaromír Svoboda

Pořadí na kandidátní listině - 16.
Povolání: konstruktér
Navrhující strana: TOP09

Jaromír Svoboda pracuje více než 20 let jako konstruktér oddělení vývoje pro firmu Škoda Auto a. s.

Více informací o kandidátovi

Jaromír Svoboda

Jaromír Svoboda pracuje více než 20 let jako konstruktér oddělení vývoje pro firmu Škoda Auto a. s.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je moje rodné město a nechtěl bych žít nikde jinde! Líbí se mi město jako takové i jeho okolí.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Rád bych podpořil výstavbu sítě cyklostezek, výstavbu dráhy pro in-line bruslení a chtěl bych zvýšit kvalitu sportovišť a míst pro volnočasové aktivity.

Robert Goldmann

Robert Goldmann

Pořadí na kandidátní listině - 17.
Povolání: podnikatel
Navrhující strana: TOP09

Robert Goldmann vystudoval Českoslovanskou akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze, více než 15 let pracuje v oblasti realit a pohostinství.

Více informací o kandidátovi

Robert Goldmann

Robert Goldmann vystudoval Českoslovanskou akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze, více než 15 let pracuje v oblasti realit a pohostinství.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je pro mne úžasným místem pro život a domovem, kam se vždy rád vracím a kde s partnerkou vychováváme dceru.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Rád bych podpořil vytváření prostředí pro menší podnikatele v Jičíně a investice do volnočasových aktivit pro děti a mládež, což jsem zjistil, když chci hledám pro dceru hřiště a další aktivity. Myslím si, že Jičínu chybí multifunkční sportovní hala.

Bc. Tomáš Frýba

Bc. Tomáš Frýba

Pořadí na kandidátní listině - 18.
Povolání: podnikatel
Navrhující strana: TOP09

Bc. Tomáš Frýba – vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně a poté sociálně-ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1993 se věnuje podnikání, v současnosti především v oboru stavebnictví. K jeho koníčkům patří cizí jazyky a cestování.

Více informací o kandidátovi

Bc. Tomáš Frýba

Bc. Tomáš Frýba – vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně a poté sociálně-ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1993 se věnuje podnikání, v současnosti především v oboru stavebnictví. K jeho koníčkům patří cizí jazyky a cestování.

Co se vám líbí na Jičíně?
V Jičíně jsem se narodil a už pro mě asi vždy bude srdeční záležitostí. Jičín je výborné místo pro život, ale i pro podnikání. Velmi oceňuji, že jde o bezpečné město. Je to dle mého názoru ideální místo k výchově dětí, k pracovnímu uplatnění, ale například i k trávení volného času. Navíc zde máme velmi pěkné okolí, které se naštěstí nikomu nepodařilo zničit.

Líbí se mi, jak se se město mění k lepšímu, na domech se opravují fasády, lidé více pečují o své nemovitosti, zlepšuje se celkový jeho vzhled.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Jičín je velmi pěkné město. Nicméně v porovnání s řadou podobných menších měst v západní části Evropy, máme stále co dohánět. Myslím si, že zde nemáme žádný zásadní problém, je ale stále co opravovat a zlepšovat. V žalostném stavu je řada komunikací, mnoho nemovitostí je ve velmi špatném technickém stavu, a to i těch městských. Současné nesmíme zapomenout na řešení dopravy, parkování, potřebu výstavby nových bytů, problematiku budoucího umístění autobusového nádraží, či rekonstrukci jezuitské koleje. Město je živý organismus, kde bude vždy co zlepšovat.

 Jaromír Svoboda

Petr Fabián

Pořadí na kandidátní listině - 19.
Povolání: podnikatel v potravinářství
Navrhující strana: TOP09

Petr Fabián vystudoval střední odborné učiliště v Pardubicích. Nejdříve absolvoval obor obráběč kovů, později pekař a cukrář. V oboru pekař – cukrář pracuje více než 28 let, vede svou pekárnu v centru města a pečivem zásobuje nejen Jičín. Jeho velkým koníčkem jsou seskoky padákem, takže Petra Fabiána můžete mimo pekárnu potkat nejčastěji na Jičínském letišti.

Více informací o kandidátovi

Petr Fabián

Petr Fabián vystudoval střední odborné učiliště v Pardubicích. Nejdříve absolvoval obor obráběč kovů, později pekař a cukrář. V oboru pekař – cukrář pracuje více než 28 let, vede svou pekárnu v centru města a pečivem zásobuje nejen Jičín. Jeho velkým koníčkem jsou seskoky padákem, takže Petra Fabiána můžete mimo pekárnu potkat nejčastěji na Jičínském letišti.

Co se vám líbí na Jičíně?
Je to jednoduché: skvělí lidé a krátké vzdálenosti.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Co bych chtěl změnit Rád bych, aby podmínky pro malé a střední podnikatele se v Jičíně zlepšily. Bez malý podnikatelů by bylo naše centrum mrtvé a společenský život by se přesunul do supermarketů na okraji města.

Daniel Veselý

Daniel Veselý

Pořadí na kandidátní listině - 20.
Povolání: geodet
Navrhující strana: TOP09

Daniel Veselý vystudoval SSPoŠ v Jičíně. Již 20 let pracuje jako geodet v soukromé zeměměřičské společnosti.

Více informací o kandidátovi

Daniel Veselý

Daniel Veselý vystudoval SSPoŠ v Jičíně. Již 20 let pracuje jako geodet v soukromé zeměměřičské společnosti.

Co se vám líbí na Jičíně?
Na Jičíně mám rád historii, umístění v krajině a jeho neustálý rozvoj. Člověk, který Jičín navštíví, musí být mile překvapen. Pro mne a moji rodinu je tím nejhezčím místem k životu.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Našemu městu by jistě prospěla větší síť cyklostezek po okrajových částech města, pro sportování, ale i bezpečnější přepravu do zaměstnání. Věřím, že by takové stezky vítaly i rodiny s dětmi, maminky s kočárky.

Jana Macková

Pořadí na kandidátní listině - 21.
Povolání: podnikatelka v oblasti módy
Navrhující strana: STAN

Jana Macková vystudovala střední školu obchodní v Jičíně. S vlastností obchodního ducha nemohla nic lepšího pro svoji budoucnost vymyslet, než aby se stal její koníček zároveň celoživotní náplní. Svůj první obchod - Svatební salon si otevřela již v roce 2002 pro radost sobě, ale také pro radost všem klientům. Pozitivní ohlasy a radost z vykonané práce ji motivovaly k tomu, aby svou energii a obchodní nasazení investovala do dalších aktivit v Jičíně. Proto otevřela obchůdek s dámskou a pánskou módou. Po zjištění, že i klienti a klientky plných křivek touží po pěkné a kvalitní módě, přivedla na svět svůj třetí obchod :-). Pořádá módní přehlídky a charitativní akce.

Více informací o kandidátovi

Jana Macková

Jana Macková vystudovala střední školu obchodní v Jičíně. S vlastností obchodního ducha nemohla nic lepšího pro svoji budoucnost vymyslet, než aby se stal její koníček zároveň celoživotní náplní. Svůj první obchod - Svatební salon si otevřela již v roce 2002 pro radost sobě, ale také pro radost všem klientům. Pozitivní ohlasy a radost z vykonané práce ji motivovaly k tomu, aby svou energii a obchodní nasazení investovala do dalších aktivit v Jičíně. Proto otevřela obchůdek s dámskou a pánskou módou. Po zjištění, že i klienti a klientky plných křivek touží po pěkné a kvalitní módě, přivedla na svět svůj třetí obchod :-). Pořádá módní přehlídky a charitativní akce.

Co se vám líbí na Jičíně?
Jičín je pro mě srdcovou záležitostí. Mám zde hodně známých, přátel, klientů... Je to malebné městečko se srdcem historie, kde je vše pohromadě - obchody, restaurace, kulturní vyžití, ale také příroda. Rozhodně bych místo svého působiště neměnila.

K jaké změně byste chtěl přispět? Co by se podle vás mělo v našem městě zlepšit?
Já bych si nejvíce přála, aby se lidé měli rádi, aby na sebe nebyli zlí, aby uměli jeden druhému pomoci a aby nemusel být na všechno "bič" . Ale to je jen přání. Sama za sebe se snažím vytvářet pracovní příležitosti. Ráda bych podpořila vybudování sportovně - relaxačních míst. Myslím, že by bylo dobré narovnat podmínky pro podnikání (nejsou jednotné podmínky pro obchodníky české národnosti a vietnamské národnosti). Určitě se budu zasazovat o zachování travnatých ploch v Jičíně a jejich obnovu.

Za prosperující Jičín

Provozovatel webových stránek

Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.,
Jiráskova 135, 506 01 Jičín,
775 137 779,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás i na sociálních sítích


© 2018 Za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN